Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. Robert Iwański
Katedra Technologii Żywności
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Papieża Pawła VI 3
71-459 Szczecin
tel. 91 4496523
tel/fax. 91 4496530
www.zut.edu.pl